Lịch tiêm chủng miễn phí (bắt buộc) cho mọi trẻ em
Tháng tuổi Vắc-xin cần tiêm Mũi tiêm/uống
Sơ sinh (càng sớm càng tốt) - BCG (phòng lao)
- Viêm gan B
- 1 mũi
- Vắc-xin viêm gan B trong 24 giờ sau khi sinh
2 tháng tuổi - Bại liệt
- Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván -Viêm gan B - Hib
- Bại liệt lần 1
- Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván -Viêm gan B – Hib mũi 1
3 tháng tuổi - Bại liệt
- Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván -Viêm gan B - Hib
- Bại liệt lần 2
- Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván -Viêm gan B – Hib mũi 2
4 tháng tuổi - Bại liệt
- Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván -Viêm gan B – Hib mũi 1
- Bại liệt lần 3
– Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván -Viêm gan B – Hib mũi 3
9 tháng tuổi - Sởi - Mũi 1 khi trẻ đủ 9 tháng tuổi
- Mũi 2 tiêm khi trẻ 18 tháng tuổi
18 tháng tuổi - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván mũi 4
- Sởi mũi 2
-