em bi suy than tu nho, bay h duong vat cua em khong the cuong cung lau duocc, cho em hoi co faj la do than khong?