mình đang cần tiền gấp ai có nhu cầu liên hệ
yêu cầu người mua trinh:
phải cao+trông phải đẹp+là con gái có độ tuổi 18-25.
hehe vì tui là đực rựa mà.
hehe