Ngày thế giới phòng chống AIDS 1.12.2008

Như hàng năm,kể từ năm 2005,thực hiện nghị quyết "Giữ vững cam kết,quyết tâm ngăn chặn AIDS",năm nay,hoạt động là khẩu hiệu "Tăng cường lãnh đạo,trao quyền và thực hiện phòng chống HIV/AIDS".

"Tăng cường lãnh đạo" là dẫn dắt,giúp đỡ,hướng dẫn cho cộng đồng cùng nhau chung tay phòng chống HIV,qua đó,mỗi người dân có trách nhiệm tự mình và hướng dẫn gia đình,tập thể đi tiên phong trong công tác phòng chống HIV/AIDS.

"Trao quyền" là xác định cho mỗi người dân,mỗi gia đình,mỗi cộng đồng có trách nhiệm tham gia một hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

"Thực hiện" là thực hiện mọi hoạt động bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi đại dịch HIV. (Trích)

1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS trong toàn quốc từ ngày 01 tháng 8 năm 2008 đến ngày 31 tháng 8 năm 2008 như sau:

- Số trường hợp nhiễm HIV trong kỳ báo cáo: 1.598
- Số bệnh nhân AIDS trong kỳ báo cáo: 1.318
- Số bệnh nhân AIDS tử vong trong kỳ báo cáo: 799
- Số trường hợp nhiễm HIV báo cáo trong năm: 13.290
- Số bệnh nhân AIDS báo cáo trong năm: 4.629
- Số bệnh nhân AIDS tử vong báo cáo trong năm: 2.699


2. Tổng hợp nhiễm HIV/AIDS trên toàn quốc tính đến ngày 31.8.2008 :

- Tổng số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống : 132.048

- Tổng số bệnh nhân AIDS hiện còn sống : 27.579

- Tổng số người nhiễm HIV đã tử vong : 40.717

http://www.vaac.gov.vn

---------------------------------------

Theo thống kê của Bộ Y Tế :


Tính đến hết ngày 31/10 số trường hợp nhiễm HIV/AIDS hiện đang còn sống được báo cáo trên toàn quốc là135.171, trong đó có 29.134 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Từ năm 1990 đến nay có 41.418 bệnh nhân tử vong do AIDS được báo cáo.
Nhiễm HIV ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ 20-39 tuổi (chiếm 83,44%) trong tổng số các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện. Tỷ lệ nhiễm HIV phân theo giới tính ít thay đổi qua các năm, tính đến hết tháng 10/2008, tỷ lệ nhiễm HIV được phát hiện ở nam giới chiếm 82,17% và nữ giới là 17,81%. Tuy nhiên, theo dự báo trong tương lai tỷ lệ nhiễm HIV là nữ giới có xu hướng tăng lên.
Tính đến ngày 31/10/2008, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã phát hiện có người nhiễm HIV: 97,52% quận huỵện; 69,93% phường xã phát hiện người có nhiễm HIV/AIDS