Search results

  1. L

    Gợi ý các món quà chia tay đồng nghiệp có ý nghĩa riêng

    Công ty đóng vai trò như một gia đình thứ 2 của mỗi chúng ta và coi những người bạn đồng nghiệp thân thiết ấy như những người thân gắn bó trong gia đình bởi chúng ta đã có khoảng thời gian dài làm việc bên nhau, cùng nhau hoàn thành những chiến dịch mới của công ty. Bỗng một ngày cô đồng nghiệp...
Top