Search results

  1. Y

    Y học gia đình -Dễ dàng chẩn đoán bệnh theo triệu chứng tốt nhất hiện nay

    Nếu bị bệnh thì việc đến phòng khám, bệnh viện gặp Bác sĩ đương nhiên là điều quan trọng nhất. Nhưng trước khi đến gặp Bác sĩ bạn có nên tạo thói quen tìm hiểu trước về bệnh? Về nơi khám? Về những loại thuốc cần thiết? Y HỌC GIA ĐÌNH cung cấp cho bạn các thông tin cơ bản về bệnh, nơi khám hợp...
Top